Gemeente bereidt zich voor op verandering Wet Inburgering

15-07-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De Wet Inburgering verandert per 1 januari 2021 waardoor gemeenten de regie krijgen op de inburgering. Het Rijk vraagt gemeenten om nu al, bij voorkeur in regionaal verband, te starten met de voorbereidingen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan gezamenlijk aan de slag met als uitgangspunt dat statushouders zo snel mogelijk moeten deelnemen aan de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk.

De Rijksoverheid vindt het huidige systeem van inburgering te ingewikkeld en niet goed werken. Statushouders zijn nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van hun taalonderwijs en moeten daarvoor een lening afsluiten bij DUO. De verplichting taalonderwijs te volgen en inburgeringsexamen te doen, werken soms een andere verplichting, aan het werk gaan, tegen. Hierdoor halen statushouders het inburgeringsexamen niet snel genoeg en komen tot op heden te weinig statushouders aan het werk. Daarom verandert de Wet Inburgering en krijg de gemeente straks weer regie op inburgering.

De gemeente Maassluis doet dit jaar ervaring op met het uitvoeren van de nieuwe wet. In drie proefprojecten wordt meer professionele begeleiding en steun gegevens aan de statushouders. Goede taalcursussen maken daar deel van uit. Voor deze pilot is een bedrag nodig van €52.000. De bevindingen van de drie proefprojecten en de definitieve wetgeving wordt in de loop van 2020 verwerkt in de uitvoeringspraktijk. Voor de uitvoering in 2020 wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van €126.000 beschikbaar te stellen. Naar verwachting krijgt de gemeente circa €40.000 per jaar vanuit het Rijk. Met een raadsvoorstel wordt dit voorbereidingsbudget voor de veranderopgave inburgering gevraagd aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel wordt dinsdagavond 16 juli in de gemeenteraad behandeld.Gerelateerd