Openbare vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad

06-02-2020 Sport Redactie

MAASSLUIS - Op dinsdag 11 februari houdt de Maassluise Sport- & Recreatieraad (MSR) haar openbare vergadering. Ook de sportverenigingen zijn uitgenodigd. Inloop 20.00 uur. start 20.15 uur in het clubhuis van TV Evergreen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef in Maassluis. Agendapunten zijn onder andere de tariefsverhogingen voor de sportverenigingen en het Visiedocument MSR.

Tijdens agendapunt 3 is er gelegenheid tot inspraakmogelijkheden van de sportverenigingen en anderen, die zich hebben aangemeld. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl.

Vragen en opmerkingen
Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via secretaris.msr@gmail.com. Voor de volledige agenda zie www.msrmaassluis.nlGerelateerd