Mogelijk woningbouw op bedrijventerrein Kapelpolder

27-06-2019 Wonen Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – De gemeente overweegt woningen te bouwen op bedrijventerrein Kapelpolder. Er lopen gesprekken met diverse eigenaren van (leegstaande) bedrijven en kantoren op dit bedrijventerrein om te komen tot een transformatie van dit gebied. ,,De Kapelpolder lijkt een geschikte locatie voor wat betreft woningbouw in combinatie met moderne, lichte vormen van bedrijvigheid,’’ meldt het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief.

,,Vorig jaar is door het Kadaster met deze eigenaren gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk te komen tot een transformatie van dit gebied,’’ schrijft het college. ,,Zij hebben geconstateerd dat samenwerken aan transformatie in de Kapelpolder essentieel is om tot ontwikkeling te komen. Momenteel vinden er vervolggesprekken plaats tussen de gemeente en deze eigenaren.’’

Subsidies

De gemeente denkt nu aan woningbouw in combinatie met ‘moderne, lichte vormen van bedrijvigheid’. Voor deze transformatie van de Kapelpolder worden ook partijen als de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland nauw betrokken. Van beide instanties kennen verschillende subsidieregelingen. Een daarvan is een stimuleringsregeling voor een betere spreiding van de sociale huurwoningen in de randgemeenten. ,,Zoals het er nu naar uitziet komt voor deze regeling 5 miljoen euro beschikbaar.’’

De transformatie van het gebied zorgt volgens het college voor ‘financiële uitdagingen’. ,,De binnenstedelijke transformatie en meer sociale huur zullen zorgen voor financiële uitdagingen om een haalbaal plan te realiseren. Subsidies kunnen zorgen voor een omslag in financiële haalbaarheid.’’

Gebiedsontwikkeling

Naar verwachting wordt de gemeenteraad uiterlijk met het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2020 ander geïnformeerd. Dat wordt naar verwachting op 1 oktober in de raad behandeld.  Gerelateerd