Bagger: Nieuwe Waterweg wordt dieper

26-03-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS/REGIO - Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven. Dat is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Botlekhavens te verbeteren. De verdieping begint vandaag en gaat zo’n zes maanden duren. In totaal wordt er zo’n vijf miljoen kuub weggehaald.

De verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek past in het beleid van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat omdat ze samen werken aan een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, de duurzame ontwikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet. Het havengebied blijft met de actie bereikbaar voor steeds groter wordende containerschepen.

“De middelgrote tankers en droge bulkschepen worden groter. Met de verdieping kunnen de zogenoemde New Panamax en Aframax schepen zonder beperkingen over de Nieuwe Waterweg varen”, verklaarde eerder Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. ”Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.


Geen Hinder

De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk in de havens en op de rivier. Zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven. Vanuit het project is compensatie geboden aan de betrokken waterschappen voor maatregelen tegen de verzilting die eventueel kan ontstaan, omdat het zoute water van de Noordzee verder kan indringen in het land.


Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee en aangelegd in 1872 onder leiding van Ir Pieter Caland. De lengte van de doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, bedroeg destijds 4,3 km. De Nieuwe Waterweg kampt met een complexe stroming. Het staat onder invloed van eb en vloed, landinwaartse stroming en stroming naar zee. Daarom moet de Nieuwe Waterweg ook kunstmatig op diepte worden gehouden.

De Botlek

De Botlek is aangelegd tussen 1955 en 1960. Dit havengebied kenmerkt zich vooral door petrochemische industrie, tankopslagbedrijven, Het eerste bedrijf dat zich er vestigde was Dow Chemical in 1956, in 1957 gevolgd door de scheepswerf van Cornelis Verolme. In 1961 was alle grond uitgegeven.Gerelateerd