Overslag hard getroffen door Coronacrisis

16-04-2020 Nieuws Redactie/Schiedammer Online


MAASSLUIS – Gesloten fabrieken, strengere grenscontroles en restricties in persoonlijke bewegingsvrijheid hebben internationale handelsstromen ontwricht. Die ongekende situatie als gevolg van de Coronacrisis heeft de overslag in de haven van Rotterdam hard getroffen.

Dat stelt het Havenbedrijf Rotterdam bij de publicatie van de overslagcijfers van het eerste kwartaal. In die periode was al sprake van een daling van de overslagvolumes met bijna tien procent. Bestuursvoorzitter Allard Castelein van het havenbedrijf sluit een afname van twintig procent op jaarbasis niet uit.

De overslag kwam in januari, februari en maart uit op 112,4 miljoen ton, 11,4 miljoen ton of 9,3 procent minder dan vorig jaar in dezelfde maanden. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt dat in het eerste kwartaal van 2019 recordvolumes werden behaald met de overslag van containers, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en biobrandstoffen.

Castelein waarschuwt voor de verdere impact van de crisis. "We staan gesteld voor ongekende verstoringen. De impact van vraaguitval door de Coronacrisis zal vanaf april echt duidelijk worden.”

De verwachting is dat de impact van de pandemie de komende maanden groot zal zijn in de goederenopslag en het logistieke proces. De vooruitzichten zijn volgens Castelein afhankelijk van hoelang de overheidsmaatregelen blijven gelden en de snelheid waarmee de productie en wereldhandel zich herstellen.

Opmerkelijk is dat in Antwerpen in het eerste kwartaal nog wel groeiende overslagcijfers te noteren waren.

Minder overslag was er voornamelijk in de segmenten kolen (min bijna veertig procent, omdat er minder kolen nodig waren voor de elektriciteitsopwekking), ruwe olie (min acht procent) en olieproducten (met bijna eenderde, bijvoorbeeld vanwege de verminderde handel tussen Rusland en Singapore). Stijging was er in de overslag van ijzererts (plus bijna zestien procent), biomassa (meer dan een verdubbeling vanwege de extra inzet van biomassa in de Amercentrale in Geertruidenberg), LNG (plus achttien prcocent) en overige natte bulk.

De containeroverslag in tonnen was in het eerste kwartaal vrijwel gelijk (-0,3% in tonnen, -4,7% in TEU) aan dezelfde periode vorig jaar. Destijds was dat een recordkwartaal voor containers. “Zeeschepen doen vier tot vijf weken over de reis vanuit China”, legt het HBR uit, “waardoor het effect in Rotterdam pas later merkbaar is.” Het volume containers vanuit Azië was 2,8% lager dan in het eerste kwartaal 2019.

“In het containersegment vindt op dit moment een reductie plaats van ongeveer een kwart van de capaciteit tussen Azië en Europa door minder vraag naar transport.” Deze capaciteitskrimp zal in het komend kwartaal ook in de Rotterdamse haven duidelijk merkbaar zijn.

Het roll-on/ roll-offverkeer wordt direct geraakt door de mindere economische activiteit in Europa en zal zolang de lockdown in verschillende landen voortduurt een fors lager volume kennen, aldus het havenbedrijf. “De aanvoer van ijzererts en kolen voor de Duitse staalindustrie zal afnemen als gevolg van vraaguitval uit de auto-industrie en de bouw. De afname in het gebruik van olieproducten voor transport zorgt voor minder noodzaak tot aanvoer van ruwe olie. Volatiliteit in de oliemarkt kan echter wel zorgen voor een toename van handelsstromen.”Gerelateerd