Waterharmonica voor schoner zwemwater

15-05-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS/VLAARDINGEN - Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 12 mei ingestemd met een gebruiksovereenkomst met Staatsbosbeheer ten behoeve van een aan te leggen Waterharmonica bij de Krabbeplas tussen Maassluis en  Vlaardingen. De Waterharmonica is een belangrijk onderdeel van het project S.C.H.O.O.N.

In S.C.H.O.O.N. komen verschillende van de kerntaken van het Hoogheemraadschap samen en wordt ervaring opgedaan met het extra schoon maken van het gezuiverde afvalwater van de zuivering De Groote Lucht aan de Maassluissedijk. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige wet- en regelgeving over medicijnresten en andere stoffen in afvalwater. Zo wordt een stap richting het sluiten van de waterkringloop gezet.

Door het extra schone water in te zetten in het eigen gebied levert S.C.H.O.O.N. een bijdrage aan voldoende zoet water als het langere tijd droog is. Door het water via de Krabbeplas te laten lopen, draagt het bij aan beter zwemwater.

De Waterharmonica draagt bovendien bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding en de overige doelstellingen van het kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond waarop de Waterharmonica wordt aangelegd. Het gebruik van de grond voor de Waterharmonica is in de gebruiksovereenkomst formeel vastgelegd.Gerelateerd