CDA: College, doe uw huiswerk nou eens !

13-09-2015 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De CDA fractie in Maassluis is ontstemd over de afhandeling van een aantal vragen die ze eerder heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Toezeggingen worden ingetrokken, rapporten blijven uit en evaluaties worden niet gehouden.

In een aantal (artikel 51) vragen trekt de partij aan de bel: ,,De CDA fractie is verrast over de afhandeling van onze vragen over het jeugdbeleidsplan in het griffienieuws van 21 augustus . De nota integraal jeugdbeleid liep tot en met 2014. In de beleidsnotitie jeugdhulp 2015/2016 heeft u geschreven dat de nota integraal jeugdbeleid later volgt. En nu schrijft u dat deze niet komt. Waarom maakt u deze keuze? Wij ontvangen graag een degelijke onderbouwing’’.

Het CDA vraagt zich ook af hoe de raad het jeugdbeleid kan controleren, een belangrijke taak die vanaf dit jaar volledig bij de gemeente ligt: ,,Op 1 januari is de decentralisatie jeugdzorg van kracht geworden, de taken die hierdoor bij de gemeente terecht zijn gekomen zijn niet verankerd in het huidige beleidsplan. Wat betekent dit voor de preventieve taken op het gebied van jeugd, de relatie met onderwijs en sport voor de jeugd? Als u eind 2015 pas start en het document moet vanaf 2017 in werking zijn, wat gebeurt er dan in 2015 en 2016? Hoe kunnen wij het jeugdbeleid controleren als er geen beleidsdocument is?’’

Vorig jaar, al op 20 juni 2014 heeft het college de toezegging gedaan om nog datzelfde jaar met een integrale jeugdnota te komen. En , of driemaal ook bij het college scheepsrecht is, ook die is nog niet geëvalueerd. Een werkplan voor 2015 ontbreekt ook, terwijl het jaar zo zachtjes aan ten einde loopt. Het CDA tenslotte hierover: ,,Wanneer ontvangen wij deze evaluatie en het werkplan voor 2015?’’.

 Gerelateerd