VSP: ‘Bijna oorverdovend stil vanuit het college’

12-02-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De Verenigde Senioren Partij stelt dat het tot op heden ‘buitengewoon, ja bijna oorverdovend stil is’ vanuit het college van burgemeester en wethouders van Maassluis. De fractie geeft aan zich zorgen te maken en stel zodoende vragen aan het college.

De VSP wil van het college weten of het de vaststelling deelt dat de productie van voorstellen achterblijft bij de gewekte verwachtingen, de productie van raadsstukken zou ver achterblijven bij de gemiddelde productie van eerdere colleges. ,,Het coalitieakkoord werd gepresenteerd als ambitieus,’’ stelt de partij. ,,Daadkracht zou het sleutelwoord zijn waarop dit college wenste te worden aangesproken. Wij constateren dat het tot op heden buitengewoon, ja bijna oorverdovend stil is vanuit het college en wij maken ons daarover zorgen.’’

De lokale partij maakt zich met name zorgen over het tweede kwartaal. ,,De fractie van de VSP weet dat de agenda in de maanden mei en juni traditiegetrouw overvol is door de behandeling van jaarstukken van zowel de gemeente als de verschillende gemeenschappelijke regelingen,’’ constateert de fractie. ,,Die druk wordt versterkt door het besluit van de raad om de Kadernota nieuwe stijl te behandelen. De VSP wil van het college weten of het van mening is dat een nog grotere vergaderdruk niet haalbaar is. Tenslotte wil de VSP van het college weten wat nog mogelijk is in de besluitvorming in de komende maanden.

 

 Gerelateerd