Gemeentelijke Erespeld voor Frans van der List

12-06-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Frans van der List heeft woensdag uit handen van burgemeester Edo Haan de gemeentelijke Erespeld ontvangen. Van der List is op 4 mei 1987 in dienst getreden bij de gemeente Maassluis. Bij zijn afscheid op 12 juni, wegens pensioen, is hij 32 jaar in dienst geweest bij de gemeente.

Frans van der List is altijd zeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van automatisering en digitalisering van de financieel-administratieve gemeentelijke administratie en de belastingen/WOZ administratie. Hij heeft ook altijd leiding gegeven aan grote risicovolle projecten zoals de overgang naar het nieuwe millennium en de invoering van de euro binnen de financiële- en belastingadministratie.

Vrijwilligerswerk

Ook heeft hij zich als vrijwilliger voor de Maassluise gemeenschap zeer ingezet. Van der List zit al 20 jaar bij de vrijwillige brandweer van Maassluis waarvan vele jaren als chauffeur. Hij heeft als vrijwilliger een tankauto samen met nog vier andere vrijwilligers naar de Hongaarse partnerstad Hatvan gereden.

Daarnaast begeleidt en verzorgt hij al jaren vanuit de Paul- en Petrusparochie ernstig zieken die met de trein Lourdes bezoeken. Ook is hij al vele jaren vrijwilliger als penningmeester bij de Wereldwinkel van Maassluis.

Erepenning der Gemeente

De Erepenning  der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente Maassluis.Gerelateerd